Väestötilastopalvelu

Väestötilastopalvelu on Tilastokeskuksen maksullinen tilastopalvelu. Tilastopalvelusta löytyvät tarkat väestöä koskevat aluetilastotiedot eri aluejaoilla koko maasta. Tilastotiedot saa käyttöön nopeasti ja kattavasti helppokäyttöisen PxWeb-käyttöliittymän avulla.

Tilastotiedot on koottu tilastopalveluun ilmiöalueittain erillisiksi taulukkotietokannoiksi, jotka päivitetään uusien tilastoaineistojen valmistuttua. Väestötilastopalvelun tietosisältö on suunniteltu erityisesti kuntien tietotarpeisiin. Tietokannat sisältävät tilastotietoja mm. seuraavilta ilmiöalueilta: väestörakenne, väestönmuutokset, muuttoliike, elinkeinorakenne, työssäkäynti ja pendelöinti, tulot, asuntokunnat, perheet, asuinolot sekä rakennukset, asunnot ja kesämökit.

Tilastopalvelu ei sisällä ylläpidettyä aikasarjatietoa, mutta palvelusta löytyvät linkit aiempien vuosien taulukkotietokantoihin.

Kunkin tietokannan tiedot voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain, AVI-alueittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi tietokantojen (pl. Väestönmuutosten kuukausitiedot ja muuttaneiden taustatiedot) tietoja voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan suur-, tilasto- ja pienalueittain).

Tietokannat: