Muuttoliike ja väestönmuutokset

Muuttoliike ja väestönmuutokset -tietokannasta löytyvät tuoreimmat väestönmuutostiedot vuodelta 2018. Lisäksi tietokanta sisältää vastaavat väestönmuutostiedot vuosilta 2015-2017.

Tietokanta sisältää taulukoita eri väestönmuutostiedoista, kuten mm. kuntien välisestä muuttoliikkeestä, ikäryhmittäin, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan sekä syntyneistä ja kuolleista.

Taulukkotiedot voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain, AVI-alueittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi osa tiedoista voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan suur-, tilasto- ja pienalueittain).