Elinkeinorakenne ja työssäkäynti

Elinkeinorakenne ja työssäkäynti -tietokannasta löytyvät laajasti tuoreimmat väestön toimintaa kuvaavat tiedot. Tietokanta sisältää tiedot väestön pääasiallisesta toiminnasta vuodelta 2017 ja lopulliset elinkeinorakenne- ja työssäkäyntitiedot vuosilta 2014-2016.

Tietokannan taulukot sisältävät tietoa mm. elinkeinorakenteesta, alueella asuvista työllisistä ja työttömistä, alueen työpaikoista toimialoittain, pendelöinnistä, ammattiasemasta, sosioekonomisesta asemasta, työnantajasektorista ja tuloista.

Tietokannan tiedot voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain, AVI-alueittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi osa tiedoista voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan suur-, tilasto- ja pienalueittain).