Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat -tietokannasta löytyvät tuoreimmat perhe- ja asuntokuntatiedot alueittain ajankohdalta 31.12.2018. Lisäksi tietokanta sisältää vastaavat perhe- ja asuntokuntatiedot vuosilta 2015-2017.

Tietokannan taulukot sisältävät tietoja asuntokunnista ja asuntoväestöstä rakenteen, henkilöluvun, siviilisäädyn, ja iän mukaan sekä perheistä lasten iän ja perhetyypin mukaan. Lisäksi tietokanta sisältää tietoja asuntokuntien ja asuntoväestön asuinoloista mm. iän, sukupuolen, asumistason, huoneistotyypin ja varustetason mukaan.

Tietokannan tiedot voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain, AVI-alueittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi osa tiedoista voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan suur-, tilasto- ja pienalueittain).