Väestörakenne

Väestörakenne-tietokannasta löytyvät tuoreimmat väestörakennetiedot ajankohdalta 31.12.2018. Lisäksi tietokanta sisältää vastaavat väestörakennetiedot vuosilta 2015-2017.

Tietokannan taulukot sisältävät tietoa mm. väestöstä 1- ja 5-vuotisikäryhmittäin sukupuolen, siviilisäädyn, kielen ja kansalaisuuden mukaan.

Taulukkotiedot voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain, AVI-alueittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi osa tiedoista (väestö 1-v. ikäryhmittäin) voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan
suur-, tilasto- ja pienalueittain).