Muuttaneiden taustatiedot

Muuttaneiden taustatiedot -tietokannasta löytyvät tuoreimmat kuntaan ja kunnasta muuttaneiden taustoja koskevat tilastotiedot vuodelta 2017. Lisäksi tietokanta sisältää vastaavat tilastotiedot vuosilta 2014-2016.

Taulukot sisältävät tietoja muuttoliikkeen tulo- ja lähtömuutosta (sekä maassamuutto että siirtolaisuus) mm. muuttajien pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, toimialan, iän ja tulojen mukaan.

Taulukkotiedot ovat saatavilla kunnittain. Lisäksi tietoja voi tarkastella mm. seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain, AVI-alueittain ja koko maan tasolla.