Tiedote 2.12.2010

Liikenteen tietopaketti ilmestynyt

Korjattu 3.12.2010. Korjaus merkitty punaisella: oli aiemmin miljoonaa.

Liikennetilastojen kokoomateos Liikennetilastollinen vuosikirja 2010 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisema teos sisältää taulukoita ja kuvioita tie-, rautatie-, vesi-, ilma- ja tietoliikenteestä, kaikkien liikennemuotojen yhteistaulukoita sekä kansainvälistä vertailua. Kirjassa on uusimpien vuositietojen lisäksi pitkiä aikasarjoja sekä aluetietoa.

Liikennetilastollisen vuosikirjan tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen lisäksi muun muassa VR-yhtymältä, Liikennevirastosta, Liikenteen turvallisuusvirastosta (Trafi), Finavialta ja Viestintävirastosta. Julkaisu on suomen- ja englanninkielinen.

Poimintoja kirjan sisällöstä:

  • Liikenteen toimialalla toimivien yritysten liikevaihto oli vuonna 2009 lähes 20 miljardia euroa, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.
  • Vuonna 2009 kotimaan liikenteessä ajetuista 77 553 miljoonasta henkilökilometristä 83 prosenttia tehtiin henkilöautoilla, 10 prosenttia linja-autoilla, 5 prosenttia junalla ja 2 prosenttia muilla kulkuvälineillä.
  • Suomen ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 lopussa 2,8 miljoonaa henkilöautoa. Määrä on 2,8 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime vuonna 90 575 eli 35 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.
  • Vuonna 2009 tapahtui 6 414 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi 279 ja loukkaantui 8 057 ihmistä. Kuolleita oli 19 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.
  • Suomen maanteistä oli sorapäällysteisiä vuonna 2009 vielä runsas kolmannes. Vuonna 1990 maanteistä oli päällystämättömiä 40 prosenttia.
  • Vuonna 2009 rautateiden tasoristeyksiä oli jäljellä 3 376. Tasoristeysten määrä on vuodesta 1990 vähentynyt 2 360:llä.
  • Rautateillä vuonna 2009 kuljetetusta tavaramäärästä oli puuta sekä puu- ja paperiteollisuus-tuotteita lähes 60 prosenttia.
  • Vuonna 2009 kotimaan matkustaja-alusliikenteessä kulki lähes 4,3 miljoonaa matkustajaa eli 83 000 matkustajaa edellisvuotta enemmän.
  • Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin vuonna 2009 tavaraa 82,6 miljoonaa tonnia. Tästä tuontia oli 45,1 miljoonaa ja vientiä 37,5 miljoonaa tonnia. Edellisvuodesta tuonti väheni 23 ja vienti 15 prosenttia.
  • Vuonna 2009 Suomesta lähti tilauslennoilla 0,8 miljoonaa ja reittilennoilla 4,9 miljoonaa matkustajaa. Matkustajamäärä vähentyi sekä tilaus- että reittilennoilla 6 prosenttia edellisvuodesta. Tilauslennoilla lennettiin useimmin Espanjaan ja reittilennoilla Saksaan.

Lähde: Liikennetilastollinen vuosikirja 2010. Tilastokeskus
Hinta 65 euroa.

Lisätietoja: Taru Tamminen, (09) 1734 2243, Irmeli Segerholm, (09) 1734 3219,
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Tilaukset: Tilastokeskuksen myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi.