Tiedote 14.12.2012

Liikenteen tietopaketti ilmestynyt

Liikennetilastojen kokoomateos Liikennetilastollinen vuosikirja 2012 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisema teos sisältää taulukoita ja kuvioita tie-, rautatie-, vesi-, ilma- ja tietoliikenteestä, kaikkien liikennemuotojen yhteistaulukoita sekä kansainvälistä vertailua. Kirjassa on uusimpien vuositietojen lisäksi pitkiä aikasarjoja sekä aluetietoa.

Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen lisäksi muun muassa VR-yhtymältä, Liikennevirastosta, Liikenteen turvallisuusvirastosta (Trafi), Finavialta ja Viestintävirastosta. Liikennetilastollinen vuosikirja on suomen- ja englanninkielinen.

Poimintoja kirjan sisällöstä:

 • Vuonna 2011 kotimaan liikenteessä ajetuista 78 698 miljoonasta henkilökilometristä 83 prosenttia tehtiin henkilöautoilla, 10 prosenttia linja-autoilla, 5 prosenttia junalla ja 2 prosenttia muilla kulkuvälineillä.
 • Suomen ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 lopussa 2 978 729 henkilöautoa, 236 661 moottoripyörää ja 278 856 mopoa. Henkilöautojen ja moottoripyörien määrä lisääntyi 4 ja mopojen määrä 7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
 • Vuonna 2011 rekisteröitiin uusia henkilöautoja 126 130 eli 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Uusista henkilöautoista oli bensiinikäyttöisiä 57 prosenttia, dieselkäyttöisiä 42 prosenttia ja muulla käyttövoimalla varustettuja (esimerkiksi bensiini/etanolikäyttöisiä) yksi prosentti.
 • Vuonna 2010 vain 7 prosenttia myydystä moottoribensiinistä oli 98-oktaanista. Vuonna 2011 E10-bensiinin korvattua vanhan 95-oktaanisen bensiinin useampi kuin joka toinen autoilija tankkasi autoonsa 98-oktaanista bensiiniä.
 • Vuonna 1980 Suomessa oli 204 km moottoriteitä ja 1 139 km kevyen liikenteen väyliä. Vuonna 2011 käytössä oli 790 km moottoriteitä ja 5 249 km kevyen liikenteen väyliä.
 • Vuonna 2011 rautateiden matkustajaliikenteessä kuljetettiin 68 miljoonaa matkustajaa – näistä Helsingin seudun lähiliikenteessä lähes 55 miljoonaa matkustajaa.
 • Rautateillä vuonna 2011 kuljetetusta tavaramäärästä oli puuta sekä puu- ja paperiteollisuus-tuotteita 56 prosenttia.
 • Suomeen tuotiin meritse vuonna 2011 lähes 15 miljoonaa tonnia raakaöljyä ja muita öljytuotteita. Suomesta vietiin meritse yli 15 miljoonaa tonnia sahatavaraa ja muita puujalosteita.
 • Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin vuonna 2011 lähes 18 miljoonaa matkustajaa, 2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Viroon suuntautuvassa liikenteessä matkustajia oli yli 7 miljoonaa ja Ruotsiin suuntautuvassa liikenteessä yli 9 miljoonaa.
 • Vuonna 2011 Suomesta lähti tilauslennoilla miljoona ja reittilennoilla 6 miljoonaa matkustajaa. Matkustajamäärä lisääntyi tilauslennoilla 26 ja reittilennoilla 11 prosenttia edellisvuodesta. Tilauslennoilla lennettiin useimmin Espanjaan ja reittilennoilla Saksaan.
 • Suomessa oli vuonna 2011 lähes 9 miljoonaa matkapuhelinliittymää. Niistä lähetettiin keskimäärin 1,4 tekstiviestiä vuoden jokaisena päivänä eli lähes 4,6 miljardia tekstiviestiä vuodessa.
 • Vuonna 2011 puhelinliittymiä oli koko maailmassa jo enemmän kuin ihmisiä: 1 032 liittymää tuhatta asukasta kohden. Näistä oli matkapuhelinliittymiä 83 prosenttia. Suomessa puhelinliittymiä oli 1 861 tuhatta asukasta kohden ja näistä 90 prosenttia oli matkapuhelinliittymiä.

Lähde: Liikennetilastollinen vuosikirja 2012. Tilastokeskus. Hinta 75 euroa.
Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokirjakaupasta.

Lisätietoja: Taru Tamminen 09 1734 2243, Irmeli Segerholm, 09 1734 3219, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi