Uhkaako lama Lapin matkailua?

  1. Pientä laskua loppuvuodesta
  2. Britit hallitsevat joulumatkailua
  3. Matkailutuloilla suuri merkitys
  4. Taantuma tuntunee vasta ensi kaudella

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Taantuma tuntunee vasta ensi kaudella

Maailmanlaajuiseksi levinnyt talouskriisi luo matkailualalle epävarmuutta tulevien vuosien kehityksestä. Merkkejä Lappiin ulkomailta suuntautuvan kasvun pysähtymisestä on jo näkyvissä. Peruutuksia on tullut ja joulukuun tilauslennot vähenivät. Lapin Markkinointi Oy arvioi matkailukeskuksille tehdyn kyselyn perusteella päättyneen joulun ja uudenvuoden sesongin tulokset kuitenkin varsin kohtuullisiksi. Ulkomaalaisten yöpymisvuoruokausien arvellaan pysyneen suunnilleen ennallaan. Rahankäytössä matkailijat näyttävät kuitenkin tulleen entistä varovaisemmiksi ja mm. ravintolapalveluita on käytetty aiempaa vähemmän.

Lapissa alkanut hiihtosesonki näyttää tällä hetkellä hyvältä ja varauksia on tullut viime vuoden tahtiin ainakin lähiviikoille. Leikkausten arvellaankin vaikuttavan vasta ensi kaudella. Talouden nopeista muutoksista johtuen trendinä näyttää olevan varausten siirtäminen entistä myöhäisempään ajankohtaan.

Lapissa ollaan optimistisia myös tulevan kehityksen suhteen. Talouskriisin arvioidaan aiheuttavan Lapissa vain tilapäisen notkahduksen, mitään suurta romahdusta ei odoteta. Laskusuhdanteiden on todettu lisäävän kotimaanmatkailua sekä lähialuematkailua samalla kun matkailu kaukaisempiin kohteisiin vähenee. Kotimaanmatkailun kasvun odotetaankin kompensoivan ulkomaisen kysynnän vähentymistä. Vuoden 2009 kuluessa nähtäneen, miten Lapin ja koko Suomen matkailu kestää edessä olevan taloudellisen taantuman.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.2.2009