Julkaistu: 26.5.2014

Suomessa toimeentulovaikeudet koettelevat erityisesti yksinhuoltajaperheitä

  1. Suurperheiden ja yksinhuoltajien tulokehitys on ollut muita heikompaa
  2. Lapsista yhä useampi kuuluu pienituloiseen perheeseen
  3. Toimeentulovaikeudet haittaavat etenkin yksinhuoltajia
  4. Huono-osaisuuden riskit ovat suurimmat yhden huoltajan perheiden lapsilla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Toimeentulovaikeudet haittaavat etenkin yksinhuoltajia

Pienituloisuus kuvaa pienituloisimpien suhteellista tuloeroa keskituloisiin, mutta ei ota huomioon kotitalouksien omaa kokemusta toimeentulonsa riittävyydestä. Tätä varten tulonjakotilaston tietoja kerättäessä kotitalouksilta tiedustellaan myös kotitalouksien omaa koettua toimeentuloa. Tarkoituksena on selvittää, miten hyvin taloudet saavat menonsa katetuksi nykyisillä tuloillaan. Vastausvaihtoehdot ovat suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, helposti ja hyvin helposti. Kysymys on ollut mukana haastatteluissa vuodesta 2003 lähtien.

Lapsista 8,5 prosenttia asui vuonna 2011 talouksissa, jotka kokivat toimeentulo-ongelmia. Lasten välillä on kuitenkin eroja sen mukaan, kuinka monen huoltajan kanssa he asuvat. Yhden huoltajan kanssa asuvista lapsista 23 prosenttia ja kahden huoltajan kanssa asuvista 6 prosenttia asui toimeentulo-ongelmia kokeneissa perheissä. (Kuvio 6.) Helpoksi toimeentulonsa kokevissa perheissä asui 72 prosenttia kaikista lapsista. Yhden huoltajan kanssa asuvista lapsista kuitenkin vain 49 prosenttia asui perheessä, joka koki toimeentulonsa helpoksi, kun taas helposti toimeen tulevien kahden huoltajan talouksissa asuvien lasten osuus oli 76 prosenttia.

Kuvio 6. Suurin vaikeuksin tai vaikeuksin toimeen tulevissa perheissä asuvien lasten osuus huoltajien lukumäärän mukaan vuosina 2003–2011. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Tulonjakotilasto.

Toimeentulo on luonnollisesti tiukempaa niissä perheissä, joilla on pienet tulot. Pienituloisissa perheissä asuvista lapsista noin viidennes asui vuonna 2011 perheessä, jolla on vaikeuksia tai suuria vaikeuksia tulla toimeen, ja 55 prosenttia talouksissa, joilla on vähintään pieniä toimeentulovaikeuksia. Pienituloisten yhden huoltajan perheiden lapsista kaksi kolmesta asuu vähintään pieniä toimeentulovaikeuksia kokevissa perheissä ja neljännes vaikeuksia tai suuria vaikeuksia kokevissa perheissä. Pienituloisuusrajan yläpuolella perhetyyppien välillä ei ole niin suurta eroa, mutta myös näissä toimeentulovaikeudet ovat yleisempiä yhden huoltajan kanssa asuvilla lapsilla. (Kuvio 7.)

Kuvio 7. Lasten osuus perheen koetun toimeentulon ja pienituloisuuden mukaan vuonna 2011. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Tulonjakotilasto.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.5.2014