Rekisteriseloste: Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, 00580 Helsinki

Postiosoite: 00022 Tilastokeskus

Puhelin: 029 551 2220, arkisin klo 9.00–16.00

2. Rekisterin nimi

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain:

 • 8 § 1 momentin 5 ja 7 kohtiin (asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito sekä Tilastokeskuksen oman henkilöstön tietojen hallinta);
 • 19 §:ään (suoramarkkinointi ja siihen rinnastettavat lähetykset).

Henkilötunnuksen käsittely niille asiakkaille, joille myydään tuotteita ja palveluita laskulla, perustuu henkilötietolain 13 § 1 ja 2 momentteihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Rekisteri sisältää Tilastokeskuksen sidosryhmä- ja asiakastietoja sekä Tilastokeskuksen henkilöstön tietoja.

Kaikkien rekisteröityjen osalta henkilöiden yksilöintitietoina käytetään nimeä ja yhteystietoja.

Asiakas- ja sidosryhmärekisterissä olevien henkilöiden osalta rekisterin tietosisältöjä ovat:

 • yksilöintitietoja täydentävät lisätiedot, kuten tehtävänimike, työnantaja ja tehtäväluokitus;
 • olennainen yhteydenpitohistoria: tapaamiset ja yhteydenotot;
 • haetut käyttöluvat Tilastokeskuksen tietoaineistoihin;
 • rooli ja osallisuus Tilastokeskuksen sidosryhmäyhteistyön toteuttamisessa sekä tietoaineistojen ja muiden palveluiden toimittamisessa;
 • osallistuminen Tilastokeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja koulutuksiin.

Tilastokeskuksen henkilöstön osalta rekisterin tietosisältöjä ovat:

 • rooli ja osallisuus Tilastokeskuksen sidosryhmäyhteistyön toteuttamisessa sekä tietoaineistojen ja muiden palveluiden toimittamisessa;
 • osallistuminen Tilastokeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja koulutuksiin;
 • sijoittuminen Tilastokeskuksen organisaatioon vastuualue- ja tulosyksikkötasoilla.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään, mutta tietoja ostetaan myös ulkopuolisilta tietopalvelutarjoa­jilta.

Tilastokeskuksen henkilöstön osalta tietolähteenä käytetään Tilastokeskuksen operatiivisia järjestelmiä, kuten Active Directoryä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvään manuaalisen aineiston suojaukseen sovelletaan seuraavia periaatteita:

 • aineisto säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa.

Rekisteriin liittyvään ATK:lla käsiteltävän aineiston suojaukseen sovelletaan seuraavia periaatteita:

 • rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja teknisesti tarkastettavat laatuvaatimukset täyttävää salasanaa;
 • rekisterin tekninen suojaus tieto- ym. murtoja varten on annettu ammattimaisen palveluntarjoajan tehtäväksi.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Hannele Orjala

Tietopalvelujohtaja

Jaa