Kaupallinen kalastus merellä

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/akmer/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Ammattikalastus merellä -tilastossa esitetään merialueen ammattikalastajien määrä sekä ammattikalastuksen saaliit ja pyynnin määrä lajeittain, kuukausittain, alueittain ja pyydyksittäin.

Asiasanat

ammattikalastus, merikalastus, saaliit, pyynti, kalastajat, kalastusalukset, kala, kalastus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/akmer/yht.html


Päivitetty 13.09.2016