Metsämaan omistus

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/metsom/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Metsämaan omistus -tilasto sisältää metsäkeskusten toiminta-alueittaisia tietoja yksityis-henkilöiden metsänomistuksesta. Tilastossa saman omistajan kaikki metsäomaisuus on koottu yhteen metsätilakokonaisuudeksi, jonka sijainti määrittyy omistajan asuinpaikan mukaan. Metsätilakokonaisuuksista ilmoitetaan lukumäärän ja pinta-alan jakautuminen metsämaan pinta-alan mukaisiin kokoluokkiin.

Metsätilakokonaisuuteen voi sisältyä useita metsälöitä, joista esitetään omat metsäkeskuksittaiset kokojakaumat. Koko maan tasolla esitetään tietoja myös muista omistajaryhmistä. Tilasto perustuu Verohallituksen maanomistusrekistereihin.

Asiasanat

metsälöt, metsämaa, metsämaan omistus, metsänomistajat, metsänomistus, metsätalous, metsätilakokonaisuus, metsätilat, yksityismetsänomistajat, yksityismetsät

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/metsom/yht.html


Päivitetty 13.09.2016