Ulkomaan meriliikenne

Tuottaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/uvliik/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Ulkomaan meriliikennetilasto sisältää tiedot meritse tapahtuvasta tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista aluksilla Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot ulkomaanliikenteessä Suomen satamissa käyneiden alusten määristä. Kuljetusmäärien ohella on tietoja myös tavaraliikenteen kuljetussuoritteesta.

Asiasanat

merenkulku, merikuljetus, meriliikenne, liikenne, ulkomaanliikenne, tavaraliikenne, matkustajaliikenne, alusliikenne, laivaliikenne, kuljetus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/uvliik/yht.html


Päivitetty 17.01.2019