Tilastokeskuksen PxWeb-tietokantojen saavutettavuusseloste

Tilastokeskus pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tilastokeskuksen PxWeb-tietokantoja.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Saavutettavuusseloste on laadittu 11.9.2020, ja sitä on päivitetty 21.12.2020.

Miten saavutettavia Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannat ovat?

Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannat täyttävät osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä Tilastokeskuksen tietopalveluun. Tietopalvelun sähköpostiosoite on info@tilastokeskus.fi ja puhelinnumero 029 551 2220.

Mitä saavutettavuuspuutteita Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannoissa on?

 • Tietokannoissa esitettyjen logojen ja ikonien tekstivastineet eivät kaikissa kohdissa ole riittävän kuvailevia. (WCAG 1.1.1)
 • Tietokantojen rakenteen merkitsemisessä on puutteita. Esimerkiksi otsikkotasoja ei ole käytetty. Monien käyttöliittymäkomponenttien yhteydessä ei ole lainkaan nimilappua tai sitä ei ole yhdistetty oikein. (WCAG 1.3.1)
 • Käyttäjä voi tarkastella PxWeb-tietokannoissa valitsemiaan tilastotietoja kuvioina. Tällaisissa tilastokuvioissa väri on ainoa merkitystä välittävä keino. (WCAG 1.4.1)
 • Kontrasti taulukoiden päivityspäivämäärissä ja välilehtien nimissä ei ole riittävä. (WCAG 1.4.3)
 • Taulukkosivuilla olevissa painikkeissa tekstisisältöä on toteutettu kuvina. (WCAG 1.4.5)
 • Sivujen responsiivisuudessa on ongelmia mobiilikäytössä sekä sisältöä suurennettaessa. (WCAG 1.4.10)
 • Fokus on joissakin kohdissa hento ja joissakin kohdissa sitä ei näy lainkaan. (WCAG 1.4.11, 2.4.7)
 • Näppäimistökäyttö on fokuksen paikoittaisen puuttumisen takia hyvin hankalaa, ja joissakin kohdissa näppäimistökäyttö on mahdotonta. (WCAG 2.1.1)
 • Lohkot ohittavaa linkkiä (hyppylinkki) ei ole. (WCAG 2.4.1)
 • Sivujen kielivalintaa ei voi selvittää ohjelmallisesti. (WCAG 3.1.1)
 • Kun pudotusvalikosta tekee valinnan, sivun sisältö muuttuu ilman, että siitä on varoitettu etukäteen. (WCAG 3.2.2)
 • Tietokantojen koodi sisältää virheitä. (WCAG 4.1.1)
 • Kunkin tietokannan etusivulla on hakemistopuu. Kun käyttäjä avaa tai sulkee jonkin puurakenteen haaran, sivulla tapahtuu muutoksia, mutta näistä muutoksista ei välity tietoa apuvälinekäyttäjille. (WCAG 4.1.2, 4.1.3)

PxWeb-järjestelmää kehitetään pohjoismaisten tilastovirastojen yhteistyönä. Järjestelmästä on kehitteillä uusi, saavutettavampi versio. Tämänhetkisen tiedon mukaan versio valmistuu tammikuussa 2021. Otamme sen käyttöön testauksen ja kieliversioinnin jälkeen.

Huomasitko muita saavutettavuuspuutteita?

Jos huomaat sellaisia puutteita Tilastokeskuksen PxWeb-tietokantojen saavutettavuudessa, joita ei ole listattu tällä sivulla, kerro puutteista meille. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Voit antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen
saavutettavuus@tilastokeskus.fi. Jos haluat antaa palautetta puhelimitse, soita Tilastokeskuksen tietopalveluun, p. 029 551 2220.

Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Saavutettavuuden valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000