Toiminta ja tehtävät

Tilastokeskuksen toiminta-ajatus

Tilastokeskus tukee demokraattista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä tutkimusta tuottamalla yhteiskuntaoloja kuvaavia luotettavia tilastoja, selvityksiä ja aineistoja. Tilastokeskus kehittää valtion tilastotointa yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa.

Tilastokeskuksen tehtävät

 • Laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä
  • Kerätä ja ylläpitää yhteiskuntaa kuvaavia tietoaineistoja
  • Hoitaa tietopalvelua ja edistää tilastotiedon käyttöä
  • Kehittää tilastomenetelmiä ja tehdä tilastojen kehittämistä palvelevaa tutkimustyötä
 • Huolehtia valtion tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa
  • Koordinoida kansallista tilastotointa
  • Osallistua Suomen kansainväliseen tilastoyhteistyöhön ja koordinoida sitä

 

Jaa