Valtion tilastotoimi

Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, jonka yksi päätehtävä on johtaa ja kehittää valtion tilastotointa. Tilastokeskus ja 11 muuta virastoa tai laitosta luetaan Suomen virallisten tilastojen tuottajiin. Tilastokeskus laatii noin kolme neljäsosaa virallisista tilastoista.

Tilastolaissa määritellään neljä tilastoviranomaista (Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tilastokeskus ja Tulli). Niillä on oikeus kerätä tietoja tilastotarkoituksiin laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden perusteella.

 

Jaa