Suomen virallinen tilasto

Kaupallinen kalastus sisävesillä

Tuottaja:
Luonnonvarakeskus
Tiedot: Kaupallinen kalastus sisävesillä
stat.luke.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
stat.luke.fi
Kuvaus: Sisävesien ammattikalastus -tilastossa esitetään sisävesien ammattikalastajien määrä ja ammattikalastuksen saalis lajeittain, alueittain ja pyydyksittäin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammattikalastus, sisävesikalastus, kalastus, saaliit, kalastajat, kala, muikku.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupallinen kalastus sisävesillä [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 7.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aksis/index.html