Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Velkaantumistilasto -tilaston sivuilla.

Luottokantatilastojen StatFin-aikasarjataulukoiden tarjonta laajenee

Neljännesvuosittaisen luottokantatilaston ja alueellisen luottokantatilaston StatFin-aikasarjataulukoiden tarjonta laajenee 5.12.2007 alkaen. Vanhat taulukot on korvattu uusilla, tietosisällöltään laajemmilla taulukoilla.

Neljännesvuosittaisen luottokannan uudet tietokantataulukot:

  • Luottokanta ja uudet luotot luotonantaja- ja saajasektoreittain
  • Luottokanta ja uudet luotot luotonantajasektoreittain ja luotonsaajatoimialoittain
  • Kotitalouksien asuntoluottokanta ja uudet asuntoluotot luotonantajasektoreittain

Alueellisen luottokannan uudet tietokantataulukot:

  • Maakunnittainen luottokanta luotonantaja- ja saajasektoreittain
  • Maakunnittainen luottokanta luotonantajasektoreittain ja luotonsaajatoimialoittain

Neljännesvuosittaisen luottokantatilaston uusien tietokantataulukoiden aikasarjat alkavat vuodesta 1996. Alueellisen luottokannan uusien tietokantataulukoiden aikasarjataulukot alkavat vuodesta 2000.

Linkit: Neljännesvuosittaisen luottokannan StatFin-aikasarjataulukot

Alueellisen luottokannan StatFin-aikasarjataulukot


Päivitetty 5.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen luottokanta [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alkan/alkan_2007-12-05_uut_001.html