Liitetaulukko 2. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat koulutuslajeittain 2015

  Oppilaitosmuotoinen koulutus Naiset Oppisopimuskoulutus Naiset Yhteensä Naiset
Koulutuslajit yhteensä 275 983 136 416 49 102 27 366 325 085 163 782
Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus 166 967 76 009 536 230 167 503 76 239
Näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus 61 887 35 306 17 899 10 058 79 786 45 364
Ammattitutkintoon valmistava koulutus 39 023 20 923 14 887 8 106 53 910 29 029
Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus 8 106 4 178 15 780 8 972 23 886 13 150

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Vento 029 551 3279, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. 2015, Liitetaulukko 2. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat koulutuslajeittain 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2015/aop_2015_2016-09-27_tau_002_fi.html