Liitetaulukko 3. Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet koulutuslajeittain 2015

  Oppilaitosmuotoinen koulutus Naiset Oppisopimuskoulutus Naiset Yhteensä Naiset
Koulutuslajit yhteensä 62 402 32 528 12 243 7 190 74 645 39 718
Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus 37 677 17 893 133 56 37 810 17 949
Näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus 12 852 7 639 4 587 2 760 17 439 10 399
Ammattitutkintoon valmistava koulutus 9 882 5 966 4 020 2 336 13 902 8 302
Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus 1 991 1 030 3 503 2 038 5 494 3 068

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Vento 029 551 3279, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. 2015, Liitetaulukko 3. Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet koulutuslajeittain 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2015/aop_2015_2016-09-27_tau_003_fi.html