Julkaistu: 27.9.2018

Ammatillisessa koulutuksessa 126 900 uutta opiskelijaa

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2017 aikana 126 900 uutta opiskelijaa. Heistä 52 prosenttia oli naisia. Uusista opiskelijoista 46 200 opiskeli nuorille suunnatussa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 41 800 näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 38 900 ammatillisessa lisäkoulutuksessa (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). Uusia opiskelijoita oli prosentti enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutusalan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2017

Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutusalan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2017

Uusista opiskelijoista 27 prosenttia opiskeli tekniikan aloilla, 21 prosenttia palvelualoilla sekä 19 prosenttia kaupan ja hallinnon aloilla. Uusista opiskelijoista 52 prosenttia oli naisia. Miesten ja naisten osuuksien vaihtelu koulutusaloittain tarkasteltuna oli suurta. Terveys- ja hyvinvointialoilla naisten osuus oli 84 prosenttia, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla 12 prosenttia.

Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2017 aikana 327 000 opiskelijaa.

Oppilaitosmuotoisessa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa oli 156 400 opiskelijaa kalenterivuoden 2017 aikana. Tiedot em. nuorille suunnatun koulutuksen opiskelijamäärästä on vuodesta 2013 lähtien saatavissa sekä koko kalenterivuodelta että syksyn poikkileikkausajankohdalta 20.9. Opiskelijoita nuorten koulutuksessa 20.9.2017 oli 116 200. Heitä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Oppilaitosmuotoisessa näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoita oli 117 800. Opiskelijoita oli 2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijoita oli 71 300 ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 46 500.

Oppisopimuskoulutukseen osallistui 52 700 opiskelijaa. Opiskelijoita oli 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Opiskelijoista 1 400 opiskeli opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 17 900 näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 33 400 ammatillisessa lisäkoulutuksessa.

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet 2011–2017

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet 2011–2017

Ammatillisen tutkinnon suoritti 76 800 opiskelijaa vuonna 2017. Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja suoritettiin 34 800, näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja 20 500 ja ammatillisen lisäkoulutuksen tutkintoja 21 500. Tutkinnon suorittaneita oli 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä 54 prosenttia oli naisia. Lähes puolet, 47 prosenttia, suoritti tutkinnon tekniikan sekä kaupan ja hallinnon koulutusaloilta. Tutkinnon suorittaneista 18 prosenttia oli oppisopimusopiskelijoita.

Tarkempia tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista mm. koulutusmaakunnan ja iän mukaan löytyy tietokantataulukosta.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Soile Lampinen 029 551 3446, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (217,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2017/aop_2017_2018-09-27_tie_001_fi.html