Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Asunnot ja asuinolot -tilaston sivuilla.

Laatuselosteet

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntokunnat ja asuinolot [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asuolo/laa.html