Liitekuvio 2. Rivitaloyhtiöiden kulujen rakenne vuonna 2019, prosenttia kokonaiskuluista

Liitekuvio 2. Rivitaloyhtiöiden kulujen rakenne vuonna 2019, prosenttia kokonaiskuluista

Lähde: Asunto-osakeyhtiöiden talous, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2019, Liitekuvio 2. Rivitaloyhtiöiden kulujen rakenne vuonna 2019, prosenttia kokonaiskuluista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2019/asyta_2019_2020-06-11_kuv_002_fi.html