Suomen virallinen tilasto

Maatalouden taloustilit (EAA)

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Maataloudessa hieman valoa neljän vuoden kaamoksen jälkeen
5.12.2019
Suomessa maataloustoimialan käyvin hinnoin lasketun tuotoksen arvioidaan vuonna 2019 kasvavan noin 4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, yhteensä reiluun 4570 milj. euroon. Kotieläintuotannon osuus toimialan kokonaistuotoksesta on noin 50 prosenttia, kasvituotannon osuus 36 prosenttia ja loppuosa muodostuu maatalouspalveluiden sekä liitännäiselinkeinojen harjoittamisesta. Tiedot käyvä ilmi nyt ensimmäistä kertaa Suomessa julkaistavasta Maatalouden taloustilit tilastosta.

Seuraava julkistus:
11.12.2020

Kuvaus: Maatalouden taloustilit (EAA) julkaistaan ensimmäisen kerran Suomessa viitevuodelta 2019. Maatalouden taloustilejä tuotetaan kansantalouden tilinpidon yhteydessä, ja niitä voidaankin pitää yhtenä kansantalouden satelliittitilinä, jolla tarkoitetaan tilinpidon yleistä järjestelmää yksityiskohtaisemmin, tai siitä poikkeavalla tavalla tuotettua tilinpidon kokonaisuuden kuvausta. Suomi on toimittanut maatalouden taloustilien tietoja Eurostatille heti Suomen EU jäsenyytensä alusta lähtien. Maatalouden taloustilien laadinta perustuu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (134/2004/EY). EU:n maatalouden taloustilien laadinnasta on olemassa yhtenäinen menetelmäkuvaus ja käsikirja (Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry). Suomessa maatalouden taloustilien lähdetietoina käytetään pääasiassa Suomen virallinen tilasto (SVT) järjestelmään kuuluvien tilastojen tietoja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: maatalous, maataloustuotteet, maataloustuotanto, maatalouden bruttoarvonlisäys, maatalouden välituotekäyttö, maatalouden yrittäjätulo.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden taloustilit (EAA) [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-0999. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/eaa/index.html