Tuote- ja palvelutarjonta

PDF-julkaisut

Muut tuotteet ja palvelut

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.12.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehi/tup.html