Suomen virallinen tilasto

Elinolotilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Lähes joka neljäs lapsi on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä EU:ssa
5.5.2020
24,2 prosenttia lapsista eli lähes 23 miljoonaa lasta oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä EU-maissa vuonna 2017. Suomessa riskissä oli tuolloin 16 prosenttia eli noin 172 000 alle 18-vuotiaista lapsista. Lasten riski on EU-tasolla koko väestön riskiä suurempi, sillä 28 EU-maan kansalaisista 21,8 prosenttia oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Suomessa lasten riski on hieman väestön yleistä riskiä pienempi, sillä koko väestöstä oli riskissä 16,5 prosenttia vuonna 2017. Tiedot ilmenevät EU:n tulo- ja elinolotilastosta, jossa Suomen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen elinolotilaston aineistoon.

Kuvaus: Elinolotilasto kuvaa kotitalousväestön elinolosuhteita eri näkökulmista, kuten köyhyys- tai syrjäytymisriskiä, koettua hyvinvointia ja toimeentuloa, terveyttä ja asumista väestöryhmittäin Suomessa. Tietoja kerätään vuosittain tulo- ja elinolotutkimuksella, jonka pohjalta tuotetaan myös tulonjakotilaston otospohjaiset tiedot sekä Suomen tiedot Eurostatin EU-SILC-tutkimukseen. Osa tilastossa julkaistavista tiedoista kerätään vain määrävuosina, mutta osa tiedoista vuosittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: elinolot, subjektiivinen toimeentulo, toimeentulo, köyhyysriski, syrjäytymisriski, koettu hyvinvointi, terveys, asuminen, sosioekonominen asema, kotitaloudet.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Elinolotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8854. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/eot/index.html