Suomen virallinen tilasto

Erityisopetus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Lähes joka viides peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea
19.6.2019
Peruskoulun oppilaista 18,8 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2018. Tehostettua tukea sai 59 700 eli 10,6 prosenttia peruskoulun oppilaista ja erityistä tukea 45 400 eli 8,1 prosenttia peruskoulun oppilaista. Tehostetun tuen oppilaiden osuus kasvoi edellisvuodesta 0,9 prosenttiyksikköä ja erityisen tuen oppilaiden osuus 0,4 prosenttiyksikköä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Seuraava julkistus:
5.6.2020

Kuvaus: Tilastokeskus tekee tilastoa peruskoulujen tehostettua tai erityistä tukea saaneista oppilaista, osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta. Myös lukiokoulutuksen erityisistä opetusjärjestelyistä kerätään tietoa, mutta niiden vähäisen määrän vuoksi niistä ei ole juurikaan raportoitu.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatillinen koulutus, erityinen tuki, erityisopetus, koulutus, opiskelijat, oppilaat, peruskoulu, tehostettu tuki.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston tietosisältöä muutettu
8.6.2012
Peruskoulun erityisopetustilaston tietosisältöä on muutettu vuodesta 2011 alkaen uudistuneen perusopetuslain myötä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/index.html