Suomen virallinen tilasto

Innovaatiotoiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Yrityksillä innovaatiotoimintaa aiempaa yleisemmin vuosina 2014 - 2016
12.4.2018
Yritykset ilmoittivat innovaatiotoiminnasta aiempaa yleisemmin vuosina 2014 - 2016. Innovaatiotoimintaa oli ollut 65 prosentilla tutkituista yrityksistä kun aiemmissa tutkimuksissa vastaava osuus on ollut kymmenkunta prosenttiyksikköä vähemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tutkimuksesta, missä selvitettiin yritysten innovaatiotoiminnan yleisyyttä ja luonnetta. Tutkimus oli osa kahden vuoden välein tehtävää EU-tutkimusta.

Seuraava julkistus:
23.4.2020

Kuvaus: Joka toinen vuosi toteutettava yritysten innovaatiotoiminta -tutkimus on osa Eurostatin koordinoimaa, kaikissa EU:n jäsenmaissa toteutettavaa yhteishanketta Community Innovation Survey (CIS). Innovaatiotutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää yritysten harjoittaman innovaatiotoiminnan yleisyys sekä kartoittaa innovaatiotoimintaan liittyviä piirteitä ja toimenpiteitä. Tutkimuksessa käytetään EU-harmonisoitua tiedonkeruulomaketta sekä yhtenäisiä rajauksia ja menetelmiä. Tutkimuksen keskeiset käsitteet perustuvat OECD:n ja Eurostatin määritelmiin (Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, OECD 2005). Tilasto on lakisääteinen (Tilastolaki 280/2004) ja Euroopan Unionin asetukset edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (No 1608/2003/EC) ja EU:n komission implementointiasetus (No 1450/2004)).
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: innovaatiot, innovaatiotoiminta, tuotekehitys, tutkimus- ja kehittämistoiminta, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön yritysten innovaatiotoiminta -tilastossa keväällä 2010
28.8.2009
Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/index.html