De offentliga samfundens EMU-underskott (-) i finland, procent av BNP 1995-2005*

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
Statsförvaltning -9,0 -7,2 -3,7 -1,4 -0,8 3,4 2,0 1,4 0,4 0,4 0,8
Lokalförvaltning 1,3 0,9 -0,4 -0,1 -0,1 0,3 -0,4 -0,2 -0,5 -0,7 -0,7
Socialskyddsfonder 3,8 3,3 2,8 3,2 3,1 3,4 3,6 3,0 2,5 2,4 2,6
     därav:
     Arbetspensionsanstalt
3,3 3,4 3,3 3,2 2,9 3,2 3,5 3,0 2,7 2,7 2,6
    Övriga
    soc.skyddsfonder
0,5 -0,1 -0,5 -0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 -0,2 -0,2 -0,1
EMU-UNDERSKOTT -3,9 -2,9 -1,3 1,6 2,2 7,1 5,2 4,3 2,5 2,1 2,6

* Preliminär

Siffrorna för åren 1995-2004 överensstämmer med rapporteringen i augusti 2005.
De reviderade tidsserierna1975-2004 publiceras 31.3.2006


Senast uppdaterad 1.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Offentliga sektorns underskott och skuld [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5906. 2005, De offentliga samfundens EMU-underskott (-) i finland, procent av BNP 1995-2005* . Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jali/2005/jali_2005_2006-03-01_tau_001_sv.html