De offentliga samfundens bruttoskuld och EMU-skuld 1995-2005*

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
A. Bruttoskuld, md euro 72,6 77,2 80,0 80,6 77,8 73,4 71,4 70,2 72,0 73,0 69,7
     - procent av BNP 7,9 4,6 2,8 0,6 -2,7 -4,5 -2,0 -1,1 1,8 1,0 -3,3
     - Förändring, md euro 76,2 78,2 74,7 69,3 64,9 56,4 52,7 50,1 50,2 49,0 44,9
B. De offentliga samfundens interna skulder 18,2 20,7 22,1 24,1 22,0 15,5 12,2 10,8 7,3 5,7 5,9
     - förändring, md euro 4,5 2,5 1,4 2,0 -2,2 -6,5 -3,2 -1,4 -3,6 -1,6 0,2
A-B. EMU-SKULD, md euro 54,4 56,5 57,9 56,4 55,9 57,9 59,1 59,4 64,7 67,3 63,8
     - procent av BNP 57,1 57,2 54,1 48,5 46,6 44,5 43,6 42,3 45,2 45,1 41,1
     - Förändring, md euro 3,4 2,1 1,4 -1,4 -0,6 2,0 1,2 0,3 5,3 2,5 -3,5

* Preliminär

Siffrorna för åren 1995-2004 överensstämmer med rapporteringen i augusti 2005
De reviderade tidsserierna1975-2004 publiceras 31.3.2006


Senast uppdaterad 1.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Offentliga sektorns underskott och skuld [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5906. 2005, De offentliga samfundens bruttoskuld och EMU-skuld 1995-2005* . Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jali/2005/jali_2005_2006-03-01_tau_002_sv.html