Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen EDP-alijäämä 1997-2011 1)

  Miljoonaa euroa Prosenttia BKT:sta
Valtio              Paikallishallinto Sosiaaliturva-
rahastot
Yhteensä Valtio Paikallishallinto Sosiaaliturva-
rahastot
Yhteensä
1997 -4 002 -603 3 137 -1 468 -3,7 -0,6 2,9 -1,4
1998 -1 745 -313 3 909 1 851 -1,5 -0,3 3,4 1,6
1999 -1 445 -243 3 713 2 025 -1,2 -0,2 3,0 1,7
2000 3 502 204 5 472 9 178 2,6 0,2 4,1 6,9
2001 2 015 -661 5 720 7 074 1,4 -0,5 4,1 5,1
2002 1 348 -587 5 139 5 900 0,9 -0,4 3,6 4,1
2003 322 -1 069 4 518 3 771 0,2 -0,7 3,1 2,6
2004 205 -1 262 4 789 3 732 0,1 -0,8 3,1 2,5
2005 368 -1 230 5 333 4 471 0,2 -0,8 3,4 2,8
2006 -130 -611 7 614 6 873 -0,1 -0,4 4,6 4,1
2007 1 736 -326 8 114 9 524 1,0 -0,2 4,5 5,3
2008 1 091 -789 7 674 7 976 0,6 -0,4 4,1 4,3
2009 -7 826 -1 140 4 677 -4 289 -4,5 -0,7 2,7 -2,5
2010* -9 523 -353 5 312 -4 564 -5,3 -0,2 3,0 -2,5
2011* -5 518 -833 5 301 -1 050 -2,9 -0,4 2,8 -0,5
1) * Ennakkotieto


Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Lehmuskoski 09 1734 2708, Niina Suutarinen 09 1734 3302, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2011, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen EDP-alijäämä 1997-2011 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jali/2011/jali_2011_2012-03-30_tau_001_fi.html