Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisten menojen hintaindeksi 2019, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 5.6.2013

Valtion menojen hintaindeksi nousi 1,7 ja kuntatalouden 1,1 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä

Valtion menojen hintaindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,7 prosenttia vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Kuntatalouden hintaindeksi nousi 1,1 prosenttia vastaavana aikana.

Julkisten menojen hintaindeksi 2005=100, 1. neljännes 2013

Indeksi (2005=100) Pisteluku 1) Muutos-%
2011–2012
1)
Muutos-%
I/2012–I/2013
1)
Valtiontalous 122,4 3,2 1,7
Kuntatalous 125,1 3,1 1,1
Kunnat 124,7 3,0 1,0
Kuntayhtymät 126,4 3,5 1,5
Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 127,1 3,4 1,4
1) Ennakollinen

Valtion menojen hintaindeksin nousu johtui pääasiassa siirtomenojen sekä palkkojen ja muiden henkilöstömenojen kasvusta. Hintaindeksin nousuun vaikuttivat myös tavaroiden ja palvelujen kallistuminen sekä maksettujen eläkkeiden kasvu. Kuntatalouden menojen hintaindeksin nousuun vaikuttivat etenkin tavaroiden ja palvelujen hintojen nousu sekä henkilöstökustannusten kasvu. Kuntatalouden hintaindeksin nousua hillitsi rahoitusmenojen aleneminen.


Lähde: Julkisten menojen hintaindeksi 2005=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Immi Ilomäki 09 1734 3369, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 5.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. 1. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmhi/2013/01/jmhi_2013_01_2013-06-05_tie_001_fi.html