Liitetaulukko 3. Valtiontalous menolajeittain 2015=100, Q4/2019 (ennakollinen)

Menolaji Indeksipisteluku Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos, %
SSS Valtiontalous yhteensä 101,9 0,1 1,3
1. Kulutusmenot 103,5 0,1 2,1
1.1. Palkat ja muut henkilöstömenot 102,8 0,1 3,2
1.1.1. Palkat ja palkkiot 105,8 0,1 3,1
1.1.2. Sosiaalivakuutusmaksut 89,6 0,1 4,1
1.2. Maksetut eläkkeet 102,6 0,0 1,4
1.3. Tavarat ja palvelut 105,1 -0,1 1,4
2. Siirtomenot 101,3 0,1 1,0
2.1. Siirtomenot kunnille ja kuntayhtymille 102,7 0,1 1,8
2.2. Siirtomenot elinkeinoelämälle 105,3 0,0 0,4
2.3. Siirtomenot kotitalouksille 98,9 0,0 0,0
2.4. Siirtomenot yleishyödyllisille yhteisöille 100,7 0,0 1,2
2.5. Maksuosuudet EU:lle 102,6 0,0 2,0
2.6. Siirtomenot ulkomaille 102,6 0,0 2,0
3. Reaalisijoitukset 102,0 0,0 0,4
4. Finanssisijoitukset 105,3 0,0 0,4
5. Muut menot 103,6 0,2 0,8

Lähde: Julkisten menojen hintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 13.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. 4. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 3. Valtiontalous menolajeittain 2015=100, Q4/2019 (ennakollinen) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmhi/2019/04/jmhi_2019_04_2020-02-13_tau_003_fi.html