Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisten menojen hintaindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 26.10.2020

Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla

Julkisten menojen hintaindeksi nousi valtiolla Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9 prosenttia vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Kuntatalouden hintaindeksi nousi 0,8 prosenttia ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 0,7 prosenttia vastaavana aikana.

Julkisten menojen hintaindeksi 2015=100, 3. neljännes 2020

Indeksi (2015=100) Pisteluku 1) Vuosimuutos-%
2018–2019
Vuosimuutos-%
III/2019–III/2020
1)
Valtiontalous 102,8 1,3 0,9
Kuntatalous 103,1 1,8 0,8
– Kunnat 102,6 1,7 0,9
– Kuntayhtymät 103,3 1,8 0,8
– Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 103,2 2,0 0,7
1) Ennakollinen

Valtion menojen hintaindeksin nousu johtui pääasiassa siirtomenojen ja maksettujen eläkkäiden kasvusta. Kuntatalouden indeksissä nousivat rahoitusmenot ja palkat.


Lähde: Julkisten menojen hintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 26.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmhi/2020/03/jmhi_2020_03_2020-10-26_tie_001_fi.html