Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 28.6.2004

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui edelleen kesäkuussa

Kuluttajien taloudellisia odotuksia mittaava kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 14,3 eli hieman korkeampi kuin toukokuussa ja selvästi korkeampi kuin vuosi sitten. Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä säästämismahdollisuuksien arviot paranivat toukokuuhun verrattuna ja näkemykset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyyskehityksestä pysyivät suunnilleen ennallaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. kesäkuuta 1 589 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta kesäkuussa 2004

  Kesäkuu 2004 saldoluku Toukokuu 2004 saldoluku Kesäkuu 2003 saldoluku Keskiarvo 10/95-6/04
Kuluttajien luottamusindikaattori 14,3 13,5 7,2 13,6
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 10,4 10,7 10,7 8,8
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 49,8 47,0 43,8 29,9
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 5,9 5,7 -5,1 7,7
Työttömyys 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -8,9 -9,5 -20,6 7,9
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 1,8 2,0 1,5 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 5,2 3,4 .. ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 31,1 30,7 30,4 23,7
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 28,8 27,2 30,3 19,9
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 13,7 15,0 12,2 4,2
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 26,3 29,6 32,2 21,7
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Lehdistötiedote

Lähde: Kuluttajabarometri 2004, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 28.6.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2004/06/kbar_2004_06_2004-06-28_tie_001.html