Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 27.9.2004

Kuluttajat arvioivat työttömyyden pahenevan

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman syyskuussa elokuuhun verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 12,2, mikä on edelleen korkeampi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä oman talouden ja säästämismahdollisuuksien arviot paranivat vähän syyskuussa kuukauden takaisista. Sitä vastoin näkemykset Suomen taloudesta ja varsinkin työttömyyskehityksestä synkkenivät. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. syyskuuta 1 563 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta syyskuussa 2004

  Syyskuu 2004 saldoluku Elokuu 2004 saldoluku Syyskuu 2003 saldoluku Keskiarvo 10/95-9/04
Kuluttajien luottamusindikaattori 12,2 14,8 10,4 13,6
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 12,5 10,8 10,6 8,9
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 47,9 46,7 43,2 30,3
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 4,4 6,3 5,0 7,6
Työttömyys 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -15,8 -4,5 -17,1 7,4
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 1,8 2,1 1,8 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 4,3 5,9 .. ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 30,9 30,6 28,1 23,9
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 25,7 29,4 31,7 20,2
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 14,3 12,6 10,6 4,4
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 28,3 29,9 30,6 21,9
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Lehdistötiedote

Lähde: Kuluttajabarometri 2004, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 27.9.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. syyskuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2004/09/kbar_2004_09_2004-09-27_tie_001.html