Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 27.10.2004

Kuluttajien arviot säästämismahdollisuuksista muuttuneet varovaisemmiksi

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni lokakuussa toista kuukautta peräkkäin. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 9,6, kun se vielä elokuussa oli ollut 14,8. Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä Suomen talouden ja varsinkin säästämismahdollisuuksien arviot heikkenivät lokakuussa syyskuuhun verrattuna. Näkemykset omasta taloudesta ja työttömyyskehityksestä säilyivät suunnilleen ennallaan. Toisaalta kuluttajat eivät enää pitäneet kestotavaroiden ostamista yhtä kannattavana kuin aikaisemmin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. lokakuuta 1 487 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta lokakuussa 2004

  Lokakuu 2004 saldoluku Syyskuu 2004 saldoluku Lokakuu 2003 saldoluku Keskiarvo 10/95-10/04
Kuluttajien luottamusindikaattori 9,6 12,2 11,1 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 12,7 12,5 11,0 8,9
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 37,6 47,9 45,2 30,4
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 2,8 4,4 3,9 7,5
Työttömyys 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -14,7 -15,8 -15,8 7,2
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,0 1,8 1,9 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 2,5 4,3 .. ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 27,0 30,9 30,3 23,9
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 21,8 25,7 32,5 20,2
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 14,5 14,3 12,8 4,5
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 25,6 28,3 34,1 21,9
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Lehdistötiedote

Lähde: Kuluttajabarometri 2004, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 27.10.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2004/10/kbar_2004_10_2004-10-27_tie_001.html