Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 29.11.2004

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui hieman marraskuussa

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyyskehityksestä heikkenivät hieman marraskuussa edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori kuitenkin nousi 10,8:aan, koska näkemykset säästämismahdollisuuksista paranivat selvästi lokakuun notkahduksesta. Kuluttajien luottamus oli marraskuussa silti heikompi kuin keskimäärin vuodesta 1995 lähtien. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. marraskuuta 1 466 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta marraskuussa 2004

  Marraskuu 2004 saldoluku Lokakuu 2004 saldoluku Marraskuu 2003 saldoluku Keskiarvo 10/95-11/04
Kuluttajien luottamusindikaattori 10,8 9,6 9,1 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 11,6 12,7 10,4 8,9
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 47,4 37,6 45,5 30,5
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 1,1 2,8 3,2 7,5
Työttömyys 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -17,1 -14,7 -22,7 7,0
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 1,9 2,0 1,9 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 0,8 2,5 .. ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 32,0 27,0 28,7 24,0
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 21,6 21,8 23,7 20,2
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 15,2 14,5 13,0 4,6
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 24,6 25,6 30,3 21,9
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Lehdistötiedote

Lähde: Kuluttajabarometri 2004, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 29.11.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2004/11/kbar_2004_11_2004-11-29_tie_001.html