Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 27.12.2004

Kuluttajat luottavaisia joulun alla

Kuluttajien luottamus talouteen oli joulukuussa vahvempi kuin keskimäärin vuoden 1995 jälkeen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 14,6, kun se marraskuussa oli 10,8 ja vuosi sitten 12,2. Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä paranivat joulukuussa selvästi edelliskuuhun verrattuna. Oman talouden ja säästämismahdollisuuksien arviot säilyivät suunnilleen ennallaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. joulukuuta 1 578 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta joulukuussa 2004

  Joulukuu 2004 saldoluku Marraskuu 2004 saldoluku Joulukuu 2003 saldoluku Keskiarvo 10/95-12/04
Kuluttajien luottamusindikaattori 14,6 10,8 12,2 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 12,1 11,6 11,6 9,0
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 47,0 47,4 45,8 30,7
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 6,2 1,1 6,7 7,5
Työttömyys 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -6,8 -17,1 -15,1 6,9
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 1,9 1,9 1,9 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 1,2 0,8 .. ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 29,8 32,0 31,3 24,1
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 16,9 21,6 23,8 20,2
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 14,8 15,2 10,4 4,7
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 29,1 24,6 25,9 22,0
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Lehdistötiedote

Lähde: Kuluttajabarometri 2004, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 27.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2004/12/kbar_2004_12_2004-12-27_tie_001.html