Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, tammikuu

Julkaistu: 27.1.2005

Kuluttaminen koetaan kannattavaksi tammikuussa

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman vuoden vaihtuessa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 12,3, kun se joulukuussa oli 14,6. Luottamus talouteen oli kuitenkin suunnilleen samalla tasolla kuin vuosi sitten. Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä oman ja Suomen talouden sekä säästämismahdollisuuksien arviot heikkenivät tammikuussa hieman edelliskuuhun verrattuna. Odotukset työttömyyskehityksestä säilyivät ennallaan. Kuluttajat pitivät toisaalta kestotavaroiden ostamista hyvin kannattavana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 19. tammikuuta 1 573 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta tammikuussa 2005

  Tammikuu 2005 saldoluku Joulukuu 2004 saldoluku Tammikuu 2004 saldoluku Keskiarvo 10/95-1/05
Kuluttajien luottamusindikaattori 12,3 14,6 11,8 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 10,9 12,1 12,5 9,0
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 40,2 47,0 42,5 30,8
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 5,1 6,2 8,5 7,5
Työttömyys 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -6,9 -6,8 -16,3 6,8
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 1,9 1,9 1,6 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 4,8 1,2 .. ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 28,6 29,8 30,9 24,1
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 34,5 16,9 37,2 20,3
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 15,2 14,8 13,7 4,8
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 30,2 29,1 31,5 22,1
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Tammikuussa 29 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee tämän vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa 31 prosenttia kuluttajista, mutta aiempaa hieman useampi eli 12 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 36 prosenttia arvioi tammikuussa, että työttömyys lisääntyy tänä vuonna, ja 24 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vuosi sitten vastaavat osuudet olivat 48 ja 20 prosenttia. Työllisistä 14 prosenttia arvioi työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta useampi eli 18 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen. Kuluttajat ennustivat kuluttajahintojen nousevan 1,9 prosenttia tänä vuonna.

Tammikuussa 73 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa seuraavien 12 kuukauden aikana. Säästämisen arvioi tammikuussa kannattavaksi 63 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 62 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 75 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään tämän vuoden aikana.

Kuluttajista 53 prosenttia piti tammikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kuukautta aiemmin näin ajatteli 44 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksilla oli hyvin runsaasti aikeita muun muassa korjata asuntoa ja matkustella. Vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-1/2005

kuva

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-1/2005

kuva

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, joulukuu 2004
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-12/2004*

kuva

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Malta ei tee barometria; Ranskan tieto puuttuu sarjan katkeamisen vuoksi; keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, December 2004 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2005, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 27.1.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. tammikuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/01/kbar_2005_01_2005-01-27_tie_001.html