Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 28.2.2005

Kuluttajilla ennätyksellinen usko omaan talouteensa

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui selvästi helmikuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 16,8, kun se tammikuussa oli 12,3 ja vuosi sitten 11,1. Luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää paranivat helmikuussa edelliskuuhun verrattuna, arviot Suomen taloudesta kuitenkin vain vähän. Näkemykset taloudesta olivat helmikuussa valoisimmat sitten tammikuun 2001. Usko omaan talouteen ei ole ollut koskaan yhtä vahvaa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 15. helmikuuta 1 546 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta helmikuussa 2005

  Helmikuu 2005 saldoluku Tammikuu 2005 saldoluku Helmikuu 2004 saldoluku Keskiarvo 10/95-2/05
Kuluttajien luottamusindikaattori 16,8 12,3 11,1 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 13,9 10,9 11,1 9,0
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 47,3 40,2 43,4 30,9
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 6,3 5,1 6,7 7,4
Työttömyys 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -0,3 -6,9 -16,7 6,7
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 1,9 1,9 1,8 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 4,2 4,8 .. ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 31,8 28,6 29,9 24,2
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 30,1 34,5 33,8 20,4
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 14,7 15,2 10,2 4,9
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 34,1 30,2 29,4 22,2
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Helmikuussa 30 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 17 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 32 prosenttia kuluttajista ja vain 9 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 31 ja 12 prosenttia ja vuosi sitten 29 ja 9 prosenttia.

Kuluttajista 31 prosenttia arvioi helmikuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja suunnilleen yhtä moni eli 32 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Tammikuussa vastaavat osuudet olivat 36 ja 24 prosenttia ja vuosi sitten 48 ja 19 prosenttia. Työllisistä 12 prosenttia arvioi työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta useampi eli 15 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen. Kuluttajat ennustivat kuluttajahintojen nousevan 1,9 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana.

Helmikuussa 76 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Kotitalouksista 14 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi helmikuussa kannattavaksi 62 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 51 prosenttia piti helmikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksilla oli hyvin runsaasti aikeita muun muassa korjata ja sisustaa asuntoa sekä matkustella. Vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-2/2005

kuva

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-2/2005

kuva

Tuoretta vertailutietoa kuluttajien luottamuksesta eri EU-maissa on saatavissa tänään kello 12 alkaen osoitteesta:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Tilastokeskuksesta on lisäksi saatavissa tarkkaa tietoa kodintekniikan yleisyydestä kotitalouksissa. Tuoreimmat tiedot on kerätty kuluttajabarometrin helmikuun haastattelujen yhteydessä.

Lähde: Kuluttajabarometri 2005, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 28.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/02/kbar_2005_02_2005-02-28_tie_001.html