Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 29.3.2005

Kuluttajien luottamus talouteen vahvempi kuin vuosi sitten

Kuluttajien luottamus talouteen oli maaliskuussa suunnilleen ennallaan edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 16,4, kun se helmikuussa oli 16,8. Luottamusindikaattori oli kuitenkin selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa yläpuolella ja lähes neljä yksikköä korkeampi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Luottamusindikaattorin nousu vuoden takaisesta johtuu lähinnä työttömyysodotusten muuttumisesta vähemmän pessimistisiksi. Edelliskuuhun verrattuna luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä parani maaliskuussa vain kuva Suomen taloudesta, muissa osatekijöissä oli pieniä negatiivisia muutoksia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. maaliskuuta 1 630 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta maaliskuussa 2005

  Maaliskuu 2005 saldoluku Helmikuu 2005 saldoluku Maaliskuu 2004 saldoluku Keskiarvo 10/95-3/05
Kuluttajien luottamusindikaattori 16,4 16,8 12,8 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 12,0 13,9 13,1 9,0
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 46,2 47,3 45,5 31,1
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 8,9 6,3 7,2 7,5
Työttömyys 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -1,8 -0,3 -14,5 6,6
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,1 1,9 1,6 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 2,7 4,2 1,9 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 31,3 31,8 29,6 24,2
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 26,6 30,1 27,7 20,4
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 14,2 14,7 12,5 5,0
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 35,7 34,1 30,2 22,3
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Maaliskuussa 33 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 15 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 30 ja 17 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 31 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 32 prosenttia arvioi maaliskuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja lähes yhtä moni eli 30 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 46 ja 20 prosenttia. Työllisistä 14 prosenttia arvioi työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta yhtä moni puolestaan uskoi uhan vähentyneen. Kuluttajat ennustivat kuluttajahintojen nousevan 2,1 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana.

Maaliskuussa 77 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Kotitalouksista 16 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi maaliskuussa kannattavaksi 61 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 48 prosenttia piti maaliskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksilla oli hyvin runsaasti aikeita muun muassa korjata ja sisustaa asuntoa sekä hankkia viihde-elektroniikkaa. Vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-3/2005

kuva

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-3/2005

kuva

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, helmikuu 2005
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-2/2005*

kuva

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Malta ei tee barometria; Ranskan tieto puuttuu sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, February 2005 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2005, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 29.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/03/kbar_2005_03_2005-03-29_tie_001.html