Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 27.4.2005

Asunnon osto ja rahastosijoittaminen houkuttavat kotitalouksia

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman huhtikuussa edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 13,5, kun se maaliskuussa oli 16,4. Luottamusindikaattori oli kuitenkin vuoden takaisella tasolla ja sama kuin indikaattorin pitkäaikainen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotus omasta taloudesta pysyi huhtikuussa ennallaan maaliskuuhun verrattuna, muut näkemykset muuttuivat jonkin verran kielteiseen suuntaan. Usko omaan talouteen siivitti kotitalouksien asunnon ostoaikeita, ja säästäminen sijoitusrahastoihin lisääntyi myös. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. huhtikuuta 1 559 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta huhtikuussa 2005

  Huhtikuu 2005 saldoluku Maaliskuu 2005 saldoluku Huhtikuu 2004 saldoluku Keskiarvo 10/95-4/05
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,5 16,4 13,0 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 11,9 12,0 11,2 9,1
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 40,2 46,2 40,7 31,1
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 4,4 8,9 8,1 7,4
Työttömyys 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -2,5 -1,8 -8,1 6,6
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,1 2,1 1,6 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 6,0 2,7 2,3 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 31,4 31,3 29,7 24,3
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 26,4 26,6 32,8 20,5
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 17,9 14,2 13,3 5,1
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 33,0 35,7 35,7 22,4
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Huhtikuussa 27 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 33 ja 15 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa edelleen 31 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 33 prosenttia arvioi huhtikuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 29 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Työllisistä 11 prosenttia arvioi työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta useampi eli 17 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen. Vielä kuukautta aiemmin molempia oli yhtä paljon. Kuluttajat ennustivat kuluttajahintojen nousevan 2,1 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana.

Huhtikuussa 75 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi huhtikuussa kannattavaksi 64 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 75 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Jo 24 prosenttia kotitalouksista oli sijoittanut rahaa sijoitusrahastoihin ja 22 prosenttia aikoi tehdä niin tulevina kuukausina.

Kuluttajista 47 prosenttia piti huhtikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 55 prosenttia. Kotitalouksilla oli edelleen runsaasti aikeita muun muassa kohentaa kotia, hankkia kulkuvälineitä ja matkailla. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja aiempaa jonkin verran useampi eli 10 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-4/2005

kuva

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-4/2005

kuva

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, maaliskuu 2005
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-3/2005*

kuva

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Malta ei julkaise barometria; Ranskan tieto puuttuu sarjan katkeamisen vuoksi; keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, March 2005
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2005, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 27.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/04/kbar_2005_04_2005-04-27_tie_001.html