Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, tammikuu

Julkaistu: 27.5.2005

Kuluttajilla säästämismahdollisuuksia - usko Suomen talouteen hiipuu

Kuluttajien luottamus talouteen oli toukokuussa suunnilleen ennallaan edelliskuuhun ja vuoden takaiseen verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 14,0, kun se huhtikuussa ja vuosi sitten oli 13,5. Luottamusindikaattori oli myös pitkäaikaisen keskiarvonsa tasolla. Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä usko omaan talouteen pysyi toukokuussa vahvana ja ennallaan huhtikuuhun verrattuna ja näkemykset säästämismahdollisuuksista paranivat ennätystasolle. Sen sijaan odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä heikkenivät edelleen kuluttajien keskuudessa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. toukokuuta 1 513 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta toukokuussa 2005

  Toukokuu 2005 saldoluku Huhtikuu 2005 saldoluku Toukokuu 2004 saldoluku Keskiarvo 10/95-5/05
Kuluttajien luottamusindikaattori 14,0 13,5 13,5 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 11,6 11,9 10,7 9,1
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 50,7 40,2 47,0 31,3
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 0,8 4,4 5,7 7,4
Työttömyys 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -6,9 -2,5 -9,5 6,4
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,2 2,1 2,0 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 4,7 6,0 3,4 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 33,6 31,4 30,7 24,4
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 26,4 26,4 27,2 20,5
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 14,3 17,9 15,0 5,1
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 35,8 33,0 29,6 22,5
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Toukokuussa 26 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 23 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat huhtikuussa 27 ja 18 prosenttia ja vuosi sitten 30 ja 19 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa edelleen 30 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 38 prosenttia arvioi toukokuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 27 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Huhtikuussa vastaavat osuudet olivat 33 ja 29 prosenttia. Työllisistä 11 prosenttia arvioi työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta useampi eli 15 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen. Kuluttajat ennustivat kuluttajahintojen nousevan 2,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana.

Toukokuussa 77 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Kotitalouksista 14 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi toukokuussa kannattavaksi 62 prosenttia kuluttajista. Ennätyksellisen monella eli 67 prosentilla kotitalouksista oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 82 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 47 prosenttia piti toukokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 51 prosenttia. Kotitalouksilla oli edelleen runsaasti aikeita muun muassa korjata asuntoa, hankkia harrastusvälineitä ja matkailla. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon.

Tilastokeskuksesta on lisäksi saatavissa tietoa erilaisen kodintekniikan yleisyydestä kotitalouksissa. Tuoreimmat tiedot on kerätty kuluttajabarometrin toukokuun haastattelujen yhteydessä.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-5/2005

kuva

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-5/2005

kuva

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, huhtikuu 2005
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-4/2005*

kuva

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Malta ei julkaise barometria; Ranskan tieto puuttuu sarjan katkeamisen vuoksi; keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, April 2005
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2005, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 27.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. toukokuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/05/kbar_2005_05_2005-05-27_tie_001.html