Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 29.8.2005

Kuluttajien luottamus vahvistui edelleen elokuussa

Kuluttajien luottamus talouteen elpyi elokuussa kesän notkahduksesta viime kevään tasolle. Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 13,6, kun se oli heinäkuussa 10,3 ja kesäkuussa 8,8. Luottamusindikaattori ylsi samalla pitkän ajan keskiarvoonsa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. elokuuta 1 562 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta, yleisestä työttömyydestä ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat elokuussa heinäkuuhun verrattuna. Työttömyysnäkymät olivat kuitenkin edelleen pessimistiset. Kuluttajien usko omaan talouteensa säilyi ennallaan ja vahvana.

Kuluttajien näkemykset taloudesta elokuussa 2005

  Elokuu 2005 saldoluku Heinäkuu 2005 saldoluku Elokuu 2004 saldoluku Keskiarvo 10/95-8/05
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,6 10,3 14,8 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 11,8 11,6 10,8 9,1
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 47,2 42,0 46,7 31,7
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 2,0 -0,7 6,3 7,1
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -6,5 -11,9 -4,5 6,0
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,2 2,3 2,1 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 5,2 2,7 5,9 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 32,5 33,3 30,6 24,6
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 27,3 31,3 29,4 20,7
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 13,9 12,6 12,6 5,4
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 35,3 36,7 29,9 22,8
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Elokuussa 27 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 22 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 24 ja 24 prosenttia ja vuosi sitten 32 ja 19 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 28 prosenttia kuluttajista ja vain 8 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 38 prosenttia arvioi elokuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 27 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Heinäkuussa vastaavat osuudet olivat 43 ja 22 prosenttia. Työllisistä 12 prosenttia arvioi työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta hieman useampi eli 15 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen. Kuluttajat ennustivat kuluttajahintojen nousevan 2,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana.

Kuluttajista 48 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli kuukautta ja vuotta aiemmin 52 prosenttia. Kotitalouksilla oli edelleen runsaasti aikeita muun muassa matkailla sekä hankkia viihde-elektroniikkaa ja harrastusvälineitä. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja aiempaa useampi eli 10 prosenttia asunnon.

Näkemykset lainanotosta ja säästämisestä olivat elokuussa suunnilleen ennallaan. Kuluttajista 76 prosenttia piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Kotitalouksista 14 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi elokuussa kannattavaksi 61 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 67 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Tilastokeskuksesta on lisäksi saatavissa tietoa erilaisen kodintekniikan yleisyydestä kotitalouksissa. Tuoreimmat tiedot on kerätty kuluttajabarometrin elokuun haastattelujen yhteydessä.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-8/2005

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-8/2005

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, heinäkuu 2005
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-7/2005*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Malta ei julkaise barometria; Ranskan tieto puuttuu sarjan katkeamisen vuoksi; keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, July 2005
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2005, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 29.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/08/kbar_2005_08_2005-08-29_tie_001.html