Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 27.10.2005

Kuluttajien mielialat paranivat lokakuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on elpynyt syyskuun notkahduksesta. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 14,0, kun se oli syyskuussa 10,8 ja vuosi sitten 9,6. Luottamusindikaattori nousi samalla pitkän ajan keskiarvonsa tasolle. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 19. lokakuuta 1 543 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyydestä paranivat lokakuussa syyskuuhun verrattuna. Kuluttajien näkemykset yleisestä taloudesta olivat kuitenkin edelleen varovaiset. Arviot kotitalouden säästämismahdollisuuksista pysyivät ennallaan ja vahvoina.

Kuluttajien näkemykset taloudesta lokakuussa 2005

  Lokakuu 2005 saldoluku Syyskuu 2005 saldoluku Lokakuu 2004 saldoluku Keskiarvo 10/95-10/05
Kuluttajien luottamusindikaattori 14,0 10,8 9,6 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 11,5 9,3 12,7 9,2
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 44,3 44,1 37,6 31,9
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 2,8 -2,3 2,8 7,0
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -2,6 -7,8 -14,7 5,8
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,3 2,6 2,0 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 2,6 3,3 2,5 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 30,3 27,8 27,0 24,7
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 25,3 19,6 21,8 20,7
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 19,7 12,5 14,5 5,5
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 33,3 33,0 25,6 23,0
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Lokakuussa 27 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 21 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 25 ja 28 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 30 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 35 prosenttia arvioi lokakuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 33 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 41 ja 28 prosenttia ja vuosi sitten 46 ja 19 prosenttia. Työllisistä 14 prosenttia arvioi lokakuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta hieman useampi eli 15 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava odotus oli syyskuussa 2,6 prosenttia ja vuosi sitten 2,0 prosenttia.

Kuluttajista 47 prosenttia piti lokakuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kuukautta aiemmin vastaava osuus oli 44 prosenttia. Kotitalouksilla oli runsaasti aikeita muun muassa sisustaa kotia, hankkia kodintekniikkaa ja harrastusvälineitä sekä matkailla. Suurimmatkin hankinnat kiinnostivat lokakuussa, sillä vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 10 prosenttia asunnon.

Lokakuussa 77 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Kotitalouksista 16 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi lokakuussa kannattavaksi 66 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-10/2005

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-10/2005

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, syyskuu 2005
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-9/2005*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Malta ei julkaise barometria; Ranskan tieto puuttuu sarjan katkeamisen vuoksi; keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, September 2005
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2005, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 27.10.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/10/kbar_2005_10_2005-10-27_tie_001.html