Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 27.12.2005

Kuluttajien näkemykset työttömyydestä paranivat joulukuussa

Kuluttajien mielialat ovat elpyneet kesän ja syksyn notkahduksista alkuvuoden tasolle. Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 16,1, kun se kuukautta ja vuotta aiemmin oli 14,6. Luottamusindikaattori oli samalla pitkän ajan keskiarvoaan korkeampi. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 16. joulukuuta 1 577 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä työttömyyskehityksen arviot paranivat joulukuussa selvästi. Ensimmäisen kerran sitten kevään 2002 työttömyyden vähenemiseen uskovia oli enemmän kuin sen kasvua ounastelevia. Luottamusindikaattorin muut osatekijät pysyivät suunnilleen ennallaan, ja kuluttajien odotukset Suomen taloudesta olivat edelleen vaisuja.

Kuluttajien näkemykset taloudesta joulukuussa 2005

  Joulukuu 2005 saldoluku Marraskuu 2005 saldoluku Joulukuu 2004 saldoluku Keskiarvo 10/95-12/05
Kuluttajien luottamusindikaattori 16,1 14,6 14,6 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 11,3 11,8 12,1 9,2
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 48,2 47,5 47,0 32,1
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 1,4 1,4 6,2 6,9
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 3,6 -2,2 -6,8 5,7
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,3 2,3 1,9 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 4,2 4,8 1,2 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 32,9 29,9 29,8 24,8
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 14,4 19,4 16,9 20,7
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 15,5 13,9 14,8 5,7
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 27,3 31,1 29,1 23,1
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Joulukuussa 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 20 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 30 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 28 prosenttia arvioi joulukuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 37 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 35 ja 32 prosenttia ja vuosi sitten 37 ja 25 prosenttia. Työllisistä 13 prosenttia arvioi joulukuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta hieman useampi eli 15 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli vuosi sitten 1,9 prosenttia.

Kuluttajista 42 prosenttia piti joulukuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksilla oli edelleen runsaasti aikeita käyttää rahaa muun muassa matkailuun, kodin korjaamiseen ja sisustamiseen sekä viihde-elektroniikan ja harrastusvälineiden hankintaan. Kotitalouksista 24 prosenttia suunnitteli digisovittimen ostamista ensi kesään mennessä. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon.

Joulukuussa 71 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Kotitalouksista 14 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi joulukuussa kannattavaksi 63 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 81 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-12/2005

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-12/2005

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, marraskuu 2005
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-11/2005*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Malta ei julkaise barometria; Ranskan tieto puuttuu sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, November 2005
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2005, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 27.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/12/kbar_2005_12_2005-12-27_tie_001.html