Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 28.5.2007

Kuluttajat pitävät säästämistä nyt hyvin kannattavana

Kuluttajien luottamus talouteen oli toukokuussa ennallaan edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 17,7. Luottamus talouteen oli vahvempi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 18. toukokuuta 1 546 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset työttömyyskehityksestä ja myös omasta taloudesta heikkenivät jonkin verran toukokuussa edelliskuuhun verrattuna. Vastaavasti arviot Suomen taloudesta ja toisaalta kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat hieman. Kuluttajien näkemykset säästämisen kannattavuudesta olivat toukokuussa kaikkien aikojen valoisimmat.

Kuluttajien näkemykset taloudesta toukokuussa 2007

  Toukokuu 2007
saldoluku
Huhtikuu 2007
saldoluku
Toukokuu 2006
saldoluku
Keskiarvo
10/95-5/07
Kuluttajien luottamusindikaattori 17,7 17,9 13,9 13,8
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 10,7 12,5 11,0 9,4
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 47,7 44,0 49,2 33,9
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 3,3 2,7 0,2 6,3
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 9,2 12,6 -4,9 5,3
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,4 2,4 2,4 2,0
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 6,6 5,6 2,9 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 30,3 31,8 31,6 25,6
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 18,7 22,0 22,0 21,1
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 33,3 30,8 22,3 8,0
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 5,6 3,7 26,4 22,5
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Toukokuussa 25 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa 29 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 43 prosenttia arvioi toukokuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 24 prosenttia uskoi työttömyyden lisääntymiseen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten synkät 32 ja 38 prosenttia. Työllisistä 16 prosenttia arvioi toukokuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 10 prosenttia puolestaan uskoi uhan kasvaneen.

Kuluttajat ennustivat toukokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,0 prosenttia.

Toukokuussa useampi kuin koskaan aiemmin eli 78 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 67 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Huhtikuun haastattelujen mukaan eniten säästetään pahanpäivän varalle tai lomamatkaa varten ja suosituimpia sijoituskohteita pankkitilien jälkeen ovat erilaiset rahastot.

Lainan ottamisen arvioi toukokuussa kannattavaksi 54 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 72 prosenttia. Kotitalouksista kuitenkin 13 prosenttia eli suunnilleen yhtä moni kuin vuotta aiemmin suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 43 prosenttia piti toukokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Hyvin monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa viihde-elektroniikan hankintaan, asunnon korjauksiin ja matkailuun. Suurimmatkin hankinnat houkuttivat, sillä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon vuoden sisällä.

Kuluttajabarometrin toukokuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden omistusta kotitalouksissa. Laitetiedot ja digisovittimen yleistymistä käsittelevä tiedote julkaistaan perjantaina 1. kesäkuuta kello 9.00.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-5/2007

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-5/2007

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, huhtikuu 2007
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-4/2007*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, April 2007
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2007, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 28.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. toukokuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/05/kbar_2007_05_2007-05-28_tie_001.html