Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, tammikuu

Julkaistu: 27.6.2007

Kuluttajien mielialat valoisimmat seitsemään vuoteen

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui kesäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 20,4, kun se toukokuussa oli 17,7 ja vuosi sitten 16,6. Luottamus talouteen oli samalla selvästi vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin ja vahvin sitten helmikuun 2000, jolloin luottamusindikaattori sai ennätysarvonsa 21,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. kesäkuuta 1 521 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta taloudesta, säästämismahdollisuuksista ja varsinkin työttömyyskehityksestä paranivat kesäkuussa edelliskuuhun verrattuna. Arviot Suomen taloudesta pysyivät suunnilleen ennallaan ja yhä varovaisina. Kuluttajat pitivät kesäkuussa rahatilannettaan ja mahdollisuuksiaan säästää erittäin hyvinä. Sen sijaan näkemykset lainanoton ja kestotavaroiden ostamisen kannattavuudesta hiipuivat edelleen.

Kuluttajien näkemykset taloudesta kesäkuussa 2007

  Kesäkuu 2007 saldoluku Toukokuu 2007 saldoluku Kesäkuu 2006 saldoluku Keskiarvo 10/95-6/07
Kuluttajien luottamusindikaattori 20,4 17,7 16,6 13,8
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 12,2 10,7 12,4 9,5
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 51,8 47,7 48,3 34,0
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 3,6 3,3 2,3 6,3
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 14,1 9,2 3,4 5,4
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,5 2,4 2,6 2,0
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 5,1 6,6 3,7 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 34,0 30,3 29,8 25,7
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 14,6 18,7 22,6 21,0
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 33,1 33,3 23,5 8,2
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 3,6 5,6 23,1 22,4
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Kesäkuussa 27 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 19 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 31 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 48 prosenttia arvioi kesäkuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 20 prosenttia uskoi työttömyyden lisääntymiseen. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 43 ja 24 prosenttia ja vuosi sitten 37 ja 29 prosenttia. Työllisistä 14 prosenttia arvioi kesäkuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 9 prosenttia puolestaan uskoi uhan kasvaneen.

Kuluttajat ennustivat kesäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,5 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,0 prosenttia.

Kesäkuussa 77 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 69 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksien rahatilanne oli erinomainen, sillä 69 prosentilla talouksista oli jäänyt rahaa säästöön ja 82 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi kesäkuussa kannattavaksi enää 53 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 68 prosenttia. Kotitalouksista kuitenkin 14 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 42 prosenttia piti kesäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Hyvin monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa viihde-elektroniikan tai harrastusvälineiden hankintaan ja matkailuun. Digisovittimen ostoa kesän tai syksyn aikana harkitsi 35 prosenttia kotitalouksista. Suurimmatkin hankinnat houkuttivat, sillä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-6/2007

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-6/2007

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, toukokuu 2007
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-5/2007*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, May 2007
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2007, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/06/kbar_2007_06_2007-06-27_tie_001.html